Menu


.

ब्लग के हो ?
       
ब्लगलाई अनलाईन डायरीको रूपमा लिइन्छ। आफुलाई लागेको कुरा लेखेर सूचनाको सञ्जालमा संग्रहगर्नको लागि ब्लग अहिले विश्वमा नै प्रयोग गरिदै आइएको छ। ब्लग शब्दको उत्पत्ति अङ्ग्रेजि शब्द "वेबलग" (weblog) बाट भएको मान्यता छ जस्को अर्थ ईन्टरनेटमा राखेको कुनै पनि पढ्न सकिने अथवा हेर्न सकिने खालको जानकारी हो [१] । बल्ग मा राखिने कुनै पनि प्रकारको अनौपचारिक तथा लिखित रुपमा प्रस्तुत हुने सुचना लाई "पोष्टस्" भनिन्छ र पोष्टस् हरु प्रकासन गर्ने व्यक्तिलाई बल्गर एवम वेबमास्टर भनिन्छ ।

0 comments:

Post a Comment

 
Top